Effektiv vård i Jönköpings landsting

Jönköpings läns landsting har den mest effektiva vården i landet. Det visar en rapport som sammanställts av landstingsförbundet.
För första gången har man jämfört produktionskostnaderna för olika typer av ingrepp vid sjukhusvistelse. Kostnader för personal och material på de olika klinikerna har lagts ihop och en poängsumma har tagits fram. Det visar sig då att Jönköping län är det mest kostnadseffektiva landstinget. Mest vård för minst pengar. Men det är bara tolv landsting som har undersökts, i dom åtta övriga var underlaget för dåligt.