Fler söker sig till folkhögskola

Allt fler elever som inte blir godkända i gymnasiet söker sig nu till folkhögskolorna i länet istället.
Folkhögskolor erbjuder idag en alternativ grundutbildning där man har mer tid för varje enskild elev än vad man har på de vanliga gymnasieskolorna. På Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping, Ädelfors folkhögskola i Holsbybrunn, Värnamo Folkhögskola och på Mariannelunds Folkhögskola har man märkt samma tendens -antalet elever som inte blir godkända i gymnasiet som söker sig till folkhögskolorna ökar för varje år. Ann-Karine Eckerby på Mariannelunds Folkhögskola säger att fler elever började strömma till samtidigt som man började med kurser på gymnasiet som gjorde att man kan få omdömet "icke godkänd". Hon tycker att det här är ett mycket stort problem och befarar att ännu fler elever i framtiden inte kommer att klara sin gymnasieutbildning. Göte Lindström på Södra Vätterbydens Folkhögskola säger att idag är ungefär en tredjedel av alla elever på den allmänna linjen sådana som inte fått godkänt i gymnasiet. Han säger också att folkhögskolorna måste få mer statligt bidrag om ökningen kommer att fortsätta.