Mångmiljonbesparingar i Västerås Stad

Förslag på besparingar på runt 42 miljoner kronor i Västerås presenterades på torsdagen av Individ- och familjenämnden, nämnden för funktionshindrade samt äldrenämnden.
Nämnderna har ett underskott i budgeten för 2002 och obalans i förhållande till de pengar man kommer att få i framtiden. Besparingarna fördelas på följande sätt: 13 miljoner för Individ- och familjenämnden, åtta miljoner för äldrenämnden och resterande 21 miljoner för nämnden för funktionshindrade. De olika nämndernas orföranden tycker att det är bättre att visa på tydliga politiska prioriteringar än att ta den så kallade osthyveln och skära ner lite inom olika verksamheter. Besparingsförslagen ska tas upp i respektive nämnd i början av nästa vecka.