Mörka dödssiffror vänder mot årsslutet

Efter förra årets svarta trafikår så ser det ut som om kurvan över antalet döda i trafiken i år kommer att peka åt rätt håll.
Enligt Vägverket så beror det på hårt arbete med ökad säkerhet på såväl kommunala som statiliga vägar. Vägverket är uppdelat i olika regioner. Jönköpings län, Kronoberg, Östergötland, Blekinge och Kalmar län ingår i region sydöst. Under perioden januari till sista november i år omkom 77 personer ute på vägarna i regionen. Det är en minskning med 19 jämfört med samma period 2001. Stefan Bertilsson är trafiksäkerhetsansvarig på Vägverket region sydöst. Enligt honom är de sjunkande siffrorna främst ett resultat dels av kommunernas ökade säkerhetstänkande vid övergångsställen, dels av Vägverkets satsning på så kallade 2+1 vägar. Fotgängare i åldersgruppen 65+ har tidigare varit en olycksdrabbad grupp, men står nu för en kraftig minskning. Även antalet omkomna i frontalkollisioner har minskat. Av de fem länen i regionen är det bara Kronoberg som går mot strömmen. Där omkom under perioden en mer än 2001.