EPO-dopning ger livslånga konsekvenser

EPO ökar blodbildningen i njurarna, men ett tillskott av EPO har visat sig ge upphov till antikroppar mot ämnet. Idrottare som missbrukar EPO riskerar medicinsk behandling resten av livet.
EPO är förkortningen för erythropoetin, ett naturligt förekommande hormon i njurarna som stimulerar blodbildning. Vid njursjukdom behövs tillskott av EPO som läkemedel, och bland dessa patienter ser man nu att det sker en antikroppsbildning mot EPO, vilket innebär att patienten blir beroende av blodtransfusioner hela livet. Samma sak gäller givetvis dem som använder EPO som dopningsmedel för att få bättre blodvärden. Intervjuade: Dr Qun Yue Ying, läkemedelsverket Professor Torbjörn Linde, Akademiska sjukhuset i Uppsala