Priserna på jordbruksmark ökar

Priserna på jordbruksmark fortsätter att öka. Mellan 2005 och 2006 ökade priserna med i genomsnitt tio procent.

Största ökningen var i södra Sverige, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Priserna för åkermark har mer än fördubblats i alla regioner i Sverige sedan 1999. Under samma tid har priserna på skogsmark ökat med cirka 50 procent.