Alkohol och droger kräver många dödsoffer

Andelen drog- eller alkoholpåverkade som dödas i trafiken ökar. Det visar nya siffror från Vägverket Region Väst.
Studier av dödsolyckor i Värmlands och Hallands län samt Västra Götalandsregionen visar att andelen drog- eller alkoholpåverkade har ökat från 20 procent för två år sen till 31 procent förra året. Unga förare dominerar statistiken. I åldrarna 25 till 29 år var drygt hälften av alla dödsolyckor alkohol- eller drogrelaterade.