SJ överklagar Öresundsupphandling igen

Länsrätten i Skåne ger SJ avslag på sin överklagan av upphandlingen av Öresundstrafiken. Men redan nu har SJ bestämt sig för att överklaga länsrättens dom. (SR Malmö)