Ineffektiv vård i Kalmar läns landsting

Den vård som ges på sjukhusen i Kalmar läns landsting är inte lika effektiv som den i t ex grannlänen Jönköping och Blekinge. Det framgår av en rapport där landstingsförbundet för första gången jämfört produktionskostnaderna för de ingrepp som innebär sjukhusvistelse. Av 12 undersökta landsting är det 7 som ger motsvarande vård till lägre kostnader än Kalmar läns landsting.
I jämförelsen har man räknat ut varje landstings kostnad per DRG-poäng. DRG står för diagnosrelaterade grupper och alla medicinska ingrepp ingår i en sådan. Beroende på hur mycket resurser som anses behövas får diagnosgruppen en viss poäng. Genom att lägga ihop kostnaderna för personal och material på en klinik, ett sjukhus eller ett landsting, och dela dom kostnaderna med antalet DRG-poäng får man en kostnad per DRG-poäng som kan användas som jämförelse. Bara 12 av landets 20 landsting är med i jämförelsen. Det fanns inte tillräckligt med underlag i dom 8 övriga. Men man ska vara försiktig för att dra för stora slutsatser av materialet. Landstingsförbundets chefsekonom Stefan Ackerby säger till tidningen Landstingsvärlden det kan finnas en massa olika fällor i de här jämförelserna, men att det ändå är ett försök att mäta vad vården faktiskt kostar i olika landsting när man tar hänsyn till att patientsammansättningen skjiljer sig åt. Kostnad per DRG-poäng, kr Västra Götaland 41834 Värmland 40977 Norrbotten 40525 Stockholm 38367 Kalmar 37719 Sörmland 37687 Blekinge 37025 Örebro 34229 Halland 33342 Västerbotten 33282 Skåne 33153 Jönköping 31132 Totalt 37338