JO utreder omhändertagande

Justitieombudsmannen, JO, har beslutat att granska Oskarshamn kommuns tvångsomhändertagande av ett begåvningshandikappat pars barn.
Anledningen är att de hittills fått in cirka 30 anmälningar och JO tycker det finns anledning att ta in alla handlingar från den berörda socialnämnden, länsstyrelsen och eventuellt också från länsrätten för att ta ett helhetsgrepp. Det var förra hösten kommunen tvångsomhändertog parets son eftersom de inte ansågs kunna ta hand om barnet själva.