Norrlandslänen kritiska mot SJ

Norrlandslänen har tröttnat på SJ:s sätt att sköta tågtrafiken.
I en debattartikel i dagens nyheter på fredagen skriver 36 företrädare för näringsliv och effentliga organ i Norrland, däribland fyra landshövdingar, att SJ bör fråntas rätten att ha monopol på persontrafiken på de sträckor och tider som företaget väljer. De anser att regeringen ska ta bort SJ:s trafikeringsrätt för Norrland och tillsätta en beredning som ska göra en översyn av järnvägssektorn i norr.