Rådfrågning via Internet skapar etiska problem

Det blir allt vanligare att såväl läkare som patienter söker hjälp via Internet och andra IT-system. Det kan vara till stor nytta, men det skapar också nya etiska problem inom vården, anser professor Göran Collste vid Linköpings universitet.
- Framför allt blir den behandlande läkarens ansvar oklart när diagnoser ställs med hjälp IT-stöd, säger Göran Collste. Collste ser fördelarna med IT-stöd i vården, men tycker att etiska problem kommit i skymundan. Främst har patientens integritet diskuterats när journaler läggs över på data och sprids vidare. Men en förbisedd effekt av andra IT-system är ansvarsfrågorna. Läkare kan använda sig av så kallade expertsystem för att ställa diagnoser. Förenklat kan man beskriva det som att läkaren matar in data om patienten och får ut en möjlig diagnos. Det finns också möjligheter att konsultera andra läkare var som helst i världen via internet och det finns läkare som ger patienter råd mot betalning över nätet.