Sverigefinnar nyttjar språklagen mest

Sverigefinländare är bäst på att använda sina språkrättigheter gentemot myndigheter. Detta konstateras i en rapport till länsstyrelsen.
För snart tre år sedan fick samer, tornedalingar och sverigefinländare rätt att använda sina minoritetsspråk i kontakten med myndigheter. Och för att få reda på varför språken används så lite på gräsrotsnivå, uppdrog länsstyrelsen i Norrbotten till Lars Elenius och Stefan Ekenberg vid Luleå tekniska universitet att undersöka saken. Informellt 80 personer har intervjuats och en tredjedel av dessa använder sitt modersmål i kontakten med myndigheter. - Samiska och meän kieli (tornedalsfinska) används mest på ett informellt plan när man känner någon på myndigheten som kan språket. När det gäller moderna samhällsfrågor så använder man svenska, säger Lars Elenius. - Sverigefinnar som ofta har lite svårare att prata svenska pratar hellre finska med myndigheterna, säger Elenius. Gammal myndighetskultur Tre kommuner, Kiruna, Pajala och Haparanda har ingått i undersökningen. Och varför samer och tornedalingar inte använder sitt modersmål vid formella myndighetskontakter beror på gammal myndighetskultur. - Försvenskningspolitiken har tryck ner minoritetsspråken och det har fortplantat sig även till myndigheterna. Svenska har alltid varit myndighetsspråket, säger Lars Elenius.