Polishuset kan vara sjukt igen

Polishuset i Kalmar visar nya tecken på sjukdom. De anställda har under lång tid besvärats av mögel i väggarna och precis när det är åtgärdat så misstänker personalen att väggarna läcker gas.
Bitar av fasaden tas nu ner för att skickas på analys för att se om det är så att gas tränger in i huset från ytterfasaderna, det skriver Östran.