Lärare gjorde narr av särskoleelever i skolshow

En skolshow på en särskola i Växjö kommun har upprört både föräldrar och elever på skolan. Föreställningen, som sattes upp av fem lärare, skulle visa hur eleverna beter sig, och gjorde narr av barnen. För att publiken inte skulle missförstå vilka barn man föreställde, så hade lärarna dessutom pannband med respektive barns namn.
Skolverket har utrett händelsen under hösten och skolans biträdande rektor, Staffan Jonsson, medger att det var ett övertramp men säger att det inte var meningen att kränka någon. Politiker i Växjö har fått information om det som hänt och kommunen har markerat att personalens agerande var fel. Därmed anser skolverket att ärendet är avslutat. För att förhindra liknande händelser i framtiden har särskolan där showen framfördes beslutat att arbeta kontinuerligt med attityder, bemötande och värdegrundsfrågor.