Forskning om fågeldöd utan pengar

Det är svårt att få fram pengar för att göra en ordentlig undersökning av orsaken till fågeldöden som tidigare i år drabbade Vänern och andra delar av landet.
Projektet passar inte in i den vanliga forskningen kring vilt, säger Torsten Mörner - veterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt. Torsten Mörner hade hoppats på pengar från Naturvårdsverket men där har det hittills blivit kalla handen. Inte heller Jordbruksdepartementet vill stå för kostnaderna. Enligt Mörner kommer diskussioner med berörda instanser att fortsätta med hopp om en lösning.