Astra Zeneka nyanställer 400 personer

Läkemedelsföretaget Astra Zeneca fortsätter att växa och i Södertälje ska ytterligare 400 personer rekryteras till bolaget under nästa år.
Ökningen sker, enligt Svenska Dagbladet, i första hand på produktionssidan, men även inom forskningen ska fler personer sättas i arbete. Sammanlagt 7 200 personer arbetar idag vid läkemedelsfabriken i Södertälje.