Förturen kvar i förskolan

Den politiska ledningen i Göteborg kommer knappast att ta bort förturerna till förskoleplatser för att på så sätt korta kön till förskolan. Det säger det socialdemokratiska kommunalrådet Frank Andersson till Västekot.
I stället skall kön byggas bort. Men med en ansträngd stadsdelsekonomi är frågan hur. Det senaste årets utbyggnad av barnomsorgen har lett till större barngrupper utan motsvarande personalförstärkningar, och kön är lika lång fortfarande. I vår räknar Frank Andersson med att kön till barnomsrogen skall vara borta.