Fortsatta turer kring misstänkt valfusk

Turerna kring det misstänkta valfusket bland Stockholms socialdemokrater fortsätter. Två av ledamöterna i det så kallade granskningsutskottet har nu skrivit ett öppet brev där de kritiserar ordföranden i utskottet, Gunnar Björkman, för att ha beskrivit resultatet av granskningen fel när han presenterade utskottets rapport i förra veckan.
I brevet påpekas det bland annat att ett flertal ombud utsetts på felaktiga grunder och att arbetarekommunen måste ta ansvar för den uppkomna situationen. Det misstänkta valfusket anmäldes av det socialdemokratiska kvinnodistriktet i Stockholm och ordföranden Maria Östberg Svanelind reagerar skarpt på de nya uppgifterna – Jag tycker att det tyder på att det är en djup förtroendeklyfta när inte ens granskningsutskottet tolkar sin egen rapport på samma sätt. Är du förvånad att det kommer ett sådant här brev? – Ja det är jag. Vår avsikt när vi vände oss till granskningsutskottet var att granskningsutskottet som en fristående part skulle kunna gå in och titt apå det här och utifrån stadgarna se vad som skett, har det gått rätt till har det gått fel till och redovisa omfattningen och sen komma med förslag på hur man kan gå vidare.´ Vad bör man göra åt den här förtroendekrisen? – Vår uppfattning är att partistyrelsen måste gå in i arbetet och återställa förtroendet, säger Maria Östberg Svanelind.
Nina Odermalm Schei