Nya skyltar markerar gamla tullar

Lund hade en gång fyra tullar, en i varje väderstreck. Idag avtäcktes skyltar för att markera var dom funnits. Allt det här är ett led i Lunds satsning på att markera sin stadskärna, att ge lundabor och andra mer kunskap om staden och göra den mer lättillgänglig.

Håkan Lockby är gatuchef i Lund och den som avtäckte monumentet vid Västertull, alldeles intill Klosterkyrkan vid järnvägsstationen.

– Vi har en text på varje skylt som berättar om namnet. Vid Västertull finns en beskrivning av Västertulls historia, sen finns det en allmän beskrivning av vad tullarna hade för funktion, säger Håkan Lockby.

Ny värld innanför tullarna
På 1200-talet var de fyra tullstationerna i Lund i full gång. De som kom till staden fick betala en tullavgift för att gå in och sälja sina varor. Bönder från landet mötte en helt annan värld innanför muren, folk pratade latin och kom från andra länder. Det finns rester kvar av tullarna under jord och beskrivningar av deras utseende i böcker, men man vet inte säkert. Lunds stadsantikvarie Björn Magnusson Staaf tycker att det är spännande att tullskyltarna satts upp.

– Här passerar ju tiotusentals människor varje dag och någonstans tror jag att man känner, omedvetet eller medvetet, att nu kommer jag in i Lund eller nu åker jag utanför vallarna. Då tycker jag det är jättebra att vi har en skylt som markerar det här, säger Björn Magnusson Staaf.