Norrlänningar arga på SJ

Norrlandslänen har tröttnat på SJ:s sätt att sköta trafiken. SJ bör därför fråntas rätten att ha monopol på persontrafiken på de sträckor och tider företaget väljer. De här åsikterna förs idag fram på DN debatt.
Den regionala utvecklingen har skadats av SJ:s nedläggningar av tågförbindelser och uteblivna satsningar på snabbtåg. Det skriver 36 företrädeare för näringsliv och offentliga organ på Dagens Nyheters debattsida idag. Bland undertecknarna finns flera västerbottenpolitiker, bland andra länstrafikens ordförande Östen Eriksson och Bert-Ove Bäckman, ordförande i kommunförbundet i länet och Inge Andersson. Landshövdingar i fyra norrlän står också som undertecknare av debattartikeln, dock saknas Västerbottens landshövding Lorentz Andersson. Debattörerna ser tre alternativa vägar för den svenska järnvägspolitiken: Förstärkt monopol, total avreglering eller upphandling och koncession.