Fjällräven hotas av utrotning

Den skandinaviska fjällrävsstammen är fortfarande akut hotad. Trots ett bevarandeprojekt som pågått i fyra år är situationen för fjällrävarna fortfarande svår.
Orsaken är att de för fjällrävarna så viktiga lämmeltopparna minskat. Stockholms universitet och Naturvårdsverket planerar nu med hjälp av EU:s LIFE- fond ett nytt bevarandeprojekt. Projektet sträcker sig över fem år och kostar 32 miljoner kronor.