Olika provsvar om Gustavsviks vatten

Samtidigt som Örebro kommun har utfärdat badförbud vid Gustavsviksbadet i Örebro på grund av bakterier i vattnet, så visar fyra prover att badet redan är bakteriefritt. Det är prover som analyserats av statliga Smittskyddsinstitutet.
Den 23 november fick Gustavsvikssbadet öppna igen efter att vattenprover visat att pseudomonabakterien var borta. Efter det har både kommunens miljökontor och badet själva tagit prover på vattnet. Badets VD Per Knutsson säger att Gustavsvik tar prover på uppdrag av dom konsulter som arbetar med att få bort bakterier och att Gustavsvik informerat kommunen om den egna parallella provtagningen. Kommunen skickar sina prover till ett laboratorium i Västerås medan Gustavsvik skickar sina vattenprover till det statliga Smittskyddsinstitutet. Kommunens prover har vid flera tillfällen visat att det finns bakterier i vattnet och i måndags fick badet stängas igen. Men de fyra prover som badet skickat upp till Smittskyddsinstitutet visar inga spår av pseudomonabakterier. Senast i måndags togs nya prover både av kommunen och av Giustavsvik - vattenprover som får olika provsvar. Görel Allestam som ansvarar för Smittskyddsinstitutets vattenundersökningar var i går i kontakt med laboratoriet i Västerås, och kom då fram till att proverna görs på samma sätt - och borde vara helt jämförbara. Görel Allestam säger att hon än så länge inte har någon förklaring till hur det är möjligt att dom trots det kommer fram till olika svar. Gustavsviks VD Per Knutsson säger att han än så länge inte vill dra några slutsatser alls av att laboratorierna kommer fram till olika svar.