Hård kritik av Dalsjöfors slakteri

Dalsjöfors slakteri får skarp kritik i en anmälan från en distriktsveterinär till Borås kommun. Samtidigt beskylls slakteriets ledning för att ha utövat påtryckningar mot veterinären och hennes kollegor.
Veterinären anser att både djurskyddet och hygienen i Dalsjöfors slakteri ligger på en orimligt låg nivå. Hon är orolig för att den dåliga hygienen kan orsaka ett ehec-utbrott liknande det som nyligen inträffade i Skåne. Enligt veterinären, som jobbade fyra veckor på slakteriet, användes elpåfösare utan undantag vid en station strax före slakt, får släpades tiotals meter i nackullen och uppställningen av kor omöjliggjorde mjölkning. Förutom anmälan till kommunen har veterinären i en skrivelse till Livsmedelsverket beskrivit förhållandena. Bland annat hävdar hon att ledningen för slakteriet utövar påtryckningar mot verkets veterinärer. Veterinären hävdar även att Dalsjöforsslakteriets vd Per-Åke Larsson självsvåldigt ändrat i hennes anteckningar. Per-Åke Larsson erkänner att han ändrat i anteckningarna men tillbakavisar att han utövat några som helst påtryckningar på veterinärerna. Per-Åke Larsson säger att han tar allvarligt på kritiken och enligt honom vissa åtgärder redan vidtagits. Borås kommun har hemligstämplat anmälan och Viveka Larsson, chef för Livsmedelsverkets distriktsveterinärer, kallar skrivelsen från veterinären en intern handling och vägrar lämna ut den.