Norrlandslän missnöjda med SJ

Regeringen bör ta bort SJ:s trafikeringsrätt för Norrland och tillsätta en norrlandsberedning. Det kräver 36 företrädare för näringsliv och myndigheter i de fem norrlandslänen.
Bland andra tillförordnade landshövdingen i Gävleborg, Monica Robin-Svensson, Ingrid Liljegrääs som är ordförande i landstingsstyrelsen Gävleborg och Lars Beckman, regionchef för Svenskt Näringsliv framför kraven idag på Dagens Nyheters debattsida. De menar att SJ:s nedläggningar av tågförbindelser och uteblivna satsningar på snabbtåg har skadat den regionala utvecklingen. Debattörerna föreslår tre alternativa vägar för den svenska järnvägspolitiken; förstärkt monopol, total avreglering eller upphandling och tidsbegränsat tillstånd.