125 tjänster bort på Tetra Pak

Tetra Pak Ambient kommer under nästa år att dra ner på sin personalstyrka.
Omkring 125 tjänster i bland annat Lund kommer att försvinna och enligt informatör Lars Andersson handlar det inte om uppsägningar utan naturliga avgångar. Det var under en genomgång av nästa års verksamhet som man upptäckte att man hade för många personer i organisationen.