Ett företag får bryta sten i Vastadalen

Mobjer Sten i Vastadalen mellan Falkenberg och Halmstad får fortsätta sin stenbrytning, men bara på dagtid. Verksamheten regleras också på andra sätt i ett föreläggande som miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstad har beslutat om.
Nyligen bestämde länsstyrelsen att ett annat stenbrott i närheten, JB-Sten, måste upphöra med sin verksamhet till våren. Det innebär sannolikt att Mobjer Sten kan fortsätta sin verksamhet som i dag utan några miljövillkor alls tills frågan är slutligt avgjord. Miljönämndens ordförande socialdemokraten Anna-Greta Bengtsson säger att hon räknar med att beslutet kommer att överklagas.