Finja Betongs VD belönas

FINJA. Gull-Britt Jonasson årets företagare
Albert Bonniers pris för Årets företagare går i år till Gull-Britt Jonasson, vd på Finja Betong. Gull-Britt Jonasson började i familjeföretaget redan 1970 och tog sen över ansvaret 1989. Sen dess har omsättningen trefaldigats och i år ligger den på en halv miljard kronor.