Vård för åderförkalkade kan förbättras

En ny rapport visar på onsdagen att primärvårdens omhändertagande av patienter med åderförkalkningar i benen kan förbättras mycket. Idag går många oupptäckta och det medför att man kommer för sent under behandling vilket ger onödigt lidande och i värsta fall en för tidig död.

Det bästa patienterna själva kan göra för att lindra symptomen är att sluta röka.

– Det viktigaste är nog att identifiera de här patienterna, att hitta dem och sanera deras riskfaktorer för åderförkalkning och det är en väldigt viktig del eftersom den här sjukdomen också drabbar hjärtat och hjärnans kärl, säger han.

Fönstertittarsjuka
Fönstertittarsjuka är ett annat namn på åderförkalkade ben som värker när man går, eftersom blodförsörjningen är dålig så stannar många och vilar tills smärtan går över och under tiden tittar man i kanske i skyltfönster. Sjukdomen drabbar många, tio procent av 60-70 åringar har symptom, vanligast om man är rökare.

Men eftersom den här kärlsjukdomen inte är lika dramatisk som hjärtinfarkt eller stroke, så är det många som inte upptäcks av primärvården, säger professor David Bergqvist. För den som kommer under behandling tidigt gör det stor skillnad.

– En bra behandling skulle kunna rädda liv och öka livskvalitén och minska amputationer, säger han.

Minska riskfaktorer
För att förbättra prognosen måste man minska patientens riskfaktorer, säger David Bergqvist, sänka blodfetter och blodtryck till exempel och öka träningen. Vid svårare fall kan operation med bypass vara ett alternativ. Och han har många egna patienter att övertyga.

– Jag brukar informera att det här är en åderförkalkningssjukdom och att det är viktigt att de själva hjälper till och tar hand om de riskfaktorer som de kan klara av och sen får vi hjälpa till med resten.

Hur mycket bättre kan en person bli om man får rätt behandling?

– Om man har en patient med fönstertittarsjuka som har en begränsad gångsträcka så kan den patienten med omhändertagande av riskfaktorer och ordentlig träning förbättra gångsträckan så att de blir besvärsfria, säger professor David Bergqvist.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se