Helgoperationer ett fiasko

Under tio helger i höst skulle operationspersonalen på Blekingesjukhuset i Karlskrona arbeta extra för att operera patienter som kommit in akut på helgerna. Men operationerna ställdes in på grund av brist på patienter.
Det hela inleddes för att korta operationsköerna. Akutpatienter skulle opereras i större utsträckning på helgerna för att inte belasta vården under veckorna. Men bristen på patienter medförde att kostsam personal blev sysslolös och därför stoppade verksamhetschefen på anestesiavdelningen, Weine Lannsjö, projektet. Under oktober fanns ett extra operationslag under hela helgerna men de tre första veckorna i november begränsades det till enbart söndagar och slutligen avbröts projektet. Även under vardagar har ett extra operationslag arbetat och det projektet avslutas som planerat denna vecka. Den satsningen har fallit bättre ut, men hur mycket operationsköerna har minskat har inte utvärderats ännu.