Smutsiga pizzerior i Norrköping

Hygienen på Norrköpings pizzerior är dålig. Det visar en undersökning som kommunens miljö- och hälsokontor genomfört under året. Sveriges Radio Östergötland publicerar hela listan på de undersökta pizzeriorna.
Av totalt 58 undersökta pizzerior var det bara 12 som ansågs hålla en acceptabel hygienisk standard. På de övriga 46 pizzeriorna gjordes ett återbesök efter två veckor, men på flera restauranger kvarstod då flera av anmärkningarna. Det kommunen undersökt är främst rengöringen av lokalen, inredningen och utrustningen. Man har även genomfört provtagningar på olika livsmedel. 16 procent av proverna bedömdes tjänliga med anmärkning eller otjänlig. Det är champinjoner från helkonservburkar som fått flest anmärkningar.