Stöldgods säljs på prylmarknader i Malmö

Bilinbrotten ökar kraftigt i Malmö. Men vart tar stöldgodset vägen? Efter en särskild satsning säger nu Malmöpolisen att mycket säljs på prylmarknader.
- Det är mycket stort bekymmer, säger Thomas Albinson, chef för spaningsavdelningen på Malmöpolisen. I två veckor har polisen gjort en särskild insats för att försöka uppdaga så många häleribrott som möjligt. Resultatet blev att flera husrannsakningar gjordes, tretton personer greps och flera tusen föremål togs i beslag. Enligt polisen kan så många som tre av fyra försäljare på de fyra stora prylmarknaderna i Malmö ägna sig åt häleri, dvs. sälja stöldgods. Satsningen på att avslöja häleribrotten gjordes bland annat mot bakgrund av att bilinbrotten i Malmö ökat med 20 procent hittills i år. Nu hoppas polisen att insatsen ska leda till att häleribrotten minskar. Det är ju flera år sedan ni senast gjorde en sådan här insats, kommer ni att fortsätta nu? - Jag är fullständigt övertygad om att vi kommer tillbaka, säger Thomas Albinson.