Allt populärare läsa på folkhögskola

Trycket på landets folkhögskolor har ökat. Orsaken är att allt fler ansökningar från elever som inte klarar betygen på gymnasiet, och ändå vill skaffa sig högskolebehörighet.
Göte Lindström är föreståndare för den allmänna linjen på Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping. – Vi får många som söker sig hit för att de inte har klarat sin grundläggande behörighet för gymnasiet. De senaste två-tre åren har detta stegrats, tycker vi. Tydlig ökning Var fjärde elev lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Allt fler av dem säker sig till folkhögskolornas allmänna linjer, där man på mellan ett och fyra år ändå kan skaffa sig högskolebehörighet. Ingrid Brundin på Folkhögskolornas Informationstjänst säger till ekot att ökningen varit tydlig de senaste åren. På till exempel Södra Vätterbygdens folkhögskola är idag en tredjedel av eleverna på allmän linje just sådana som inte klarat gymnasiebetygen. Framför allt är det det lugnare tempot som lockar många. Evelina Olsson går allmän linje på Mullsjö folkhögskola för att läsa upp sina betyg. – Det är mycket lugnare tempo och på det viset mycket lättare att gå här. Vad gör det för dig att det är lugnare? – Det blir inte så stressat. Det man lär sig har tid att sjunka in. Statsbidragen minskar Men samtidigt finns det en gräns för vad folkhögskolorna klarar. På många håll skärs platserna ner eftersom statsbidragen minskar när Kunskapslyftet läggs ner. Göte Lindström på Södra Vätterbygdens folkhögskola efterlyser en större satsning på folkhögskolorna. – Vi har problem med våra statsbidrag som inte ger oss de resurser som vi skulle behöva för att ta hand om den här elevgruppen. Vi känner att vi behöver ökade resurser för att kunna hantera det här i framtiden.
Alexandra Pettersson, SR Jönköping, och Daniel Rundqvist