Skolverkskritik mot idrottsgymnasium

Uppsala kommun får kritik från Skolverket på tre olika punkter när det gäller hur de behandlat en pojke på gymnasiets elitidrottsprogram. Kristoffer Holm fick bland annat alldeles för lite utbildning i sin idrott, motocross. Hans elitsatsning har nu gått om intet och han har också fått gå om ett år på gymnasiet.

Hans pappa, som när vi pratat med honom precis läst Skolverkets kritik, tycker att kommunen ska be om ursäkt.

- De bör be om ursäkt för det som har hänt, och faktiskt erkänna att det här inte var schyst mot honom.

Martin Tobiasson är pappa till Kristoffer Holm, som hade satsat hårt på motocrossen och tillhörde eliten bland ungdomarna i Sverige. Elitidrottsprogrammet på Celsiusskolan verkade som en perfekt lösning och han började där hösten 2005.

Men som Upplandsnytt berättade i våras så kom problemen så snart han börjat. Trots att familjen tryckte på gentemot skolan blev det bara ett enda tillfälle på crossbanan första terminen. Våren blev lite bättre, men inför höstterminen år två meddelade skolan att de inte kunde ordna praktisk träning.

Kristoffer missade sin elitsatsning och är fortfarande inte tillbaka. Han började på byggprogrammet i Järfälla i stället för naturprogrammet med idrottsinriktning.

- han trivs bra i sin nya skola, men det blve ju inte den utbildning han från början tänkte gå, och han fick även gå om ett skolår på grund av det här.

Skolverket kritiserar nu kommunen på tre olika punkter. Kommunen har inte levt upp till Kristoffers rätt att fullfölja sin utbildning, de har inte gett honom undervisning enligt kursplanen och betygen har inte satts på rätt sätt.

Gymnasiechefen i Uppsala Ove Bergvall säger att de ser allvarligt på kritiken, men att de inte tycker att Skolverket har rätt när det gäller betygssättningen. De har ändrat på rutinerna för att ingen annan ska komma till skolan utan att få undervisning i sin idrott.

- Det ska inte kunna upprepas, därför att Upplands Idrottsförbund säkerställer nu via avtal med specialidrotterna, och med föreningar, själva utförardelen.

Om föräldrarnas krav på en ursäkt säger Ove Bergvall så här:

- Då måste det ju ställas till oss, inte via radion.

Kristoffer Holms pappa tycker att det känns konstigt att inget mer händer när det har gått så här fel.

- Jag tycker det är svagt av samhället att det här är vad de kan åstadkomma i ett sådant här fall, att det enda som händer det är att skolan får lite kritik. På något sätt ska man bli mer ansvarig för det man har gjort. Det är ju inte han som har misskött sig.