Politiker bojkottar Utlänningsnämnden

Vänsterpartiets tre stolar i Utlänningsnämnden kommer i fortsättningen att stå tomma. Partiet anser att regeringen förhalar beslutet om att lägga ner nämnden och väljer därför att inte delta längre.
– Jag tror att i det det här leget måste vi få en bred diskussion om vad som pågår, nämligen att det inte pågår någonting, i en fråga där vi har fattat beslut i riksdagen i partipolitisk enighet, säger vänsterpartiledaren Gudrun Schyman. – Samtliga partier har varit med och beslutat om att Utlänningsnämnden ska läggas ner, och det görs inte. Utlänningsnämnden har sedan 1992 varit den instans som avgör om flyktingar får stanna i Sverige eller inte. Den är politiskt tillsatt och arbetar under så kallade ”domstolsliknande förhållanden”. Fått mycket kritik Under åren har nämnden fått utstå mycket kritik. Beslut har varit godtyckliga och utredningar har ofta inte hållit måttet. Förra året beslutade riksdagen att nämnden skulle läggas ner och regeringen fick i uppdrag att komma med ett förslag om hur det skulle gå till, men lagrådet underkände förslaget, och regeringen har valt att avvakta. Det tycker Gudrun Schyman och vänsterpartiet är fel. Därför väljer de nu att inte utse några nya ledamöter till nämnden och därigenom inte delta i besluten: – Vi hoppas ju med det här också kunna sätta press på de andra partierna att agera, säger Gudrun Schyman, och sätta press på regeringen att faktiskt få ändan ur vagnen i det här fallet, och sätta igång den process som leder fram till att vi lägger ner Utlänningsnämnden och för över de här frågorna på civila domstolar. Regeringen vill ha bred uppslutning Regeringen och migrationsminister Jan O Karlsson vill att beslutet kring Utlänningsnämnden ska ha en bred uppslutning i riksdagen, men den förhoppningen ser nu ut att spricka. Trots att alla partier var överens om att lägga ner utlänningsnämnden är inget annat parti beredd att lämna Utlänningsnämnden, och moderaterna tycker att vänsterpartiet nu gör frågan en otjänst, de vill inte köra över lagrådet och hasta fram en nedläggning. Den åsikten delas av Jan O Karlsson. – När det gäller rättssäkerhet, då tror jag vi ska lyssna på lagrådet. Men vänsterpartiet tycker ju man kan köra över lagrådet? – Det finns inget annat parti som tycker att man i en rättssäkerhetsfråga kör över lagrådet. Och ett enda parti kan ju inte tala om vad vi andra tänker och tycker. Vill regeringen lägga ner Utlänningsnämnden? – Ja, visst vill vi det. Vi har ett enhälligt riksdagsbeslut om det, som alla sju partier står bakom, att vi ska lägga ner Utlänningsnämnden. Men vi kan inte lägga ner Utlänningsnämnden utan att ha någonting att sätta i stället. Vi måste ha rättssäkerhet i vårt land, också för asylsökande.
Mari Forssblad