Monella edessä takaisinmaksu

Hallitusoikeuden päätös, jonka mukaan Suomesta maksettu taannehtiva eläke ei ole vaikuttanut Ruotsista maksettuun kansaneläkkeeseen eikä eläkeläisillä siten ole oikeutta veronoikaisuun, kummastuttaa myös verotiedottaja Raimo Havilehtoa. Tuomioon ei ole Ruotsissa enää mahdollista saada oikaisua, sillä Hallitusoikeus on veroasioissa korkein tuomioaste. Myös ne eläkeläiset, jotka ovat jo saaneet vähennyksen, joutuvat maksamaan sen takaisin.