94-åring fick rätt i Länsrätten

Socialnämnden i Säffle får backning av Länsrätten när det gäller en 94-årig kvinna som inte beviljats plats i särskilt boende för äldre.
Socialnämnden menar att kvinnan får den vård hon behöver av hemtjänsten i sin egen lägenhet. En bedömning kvinnan överklagat till Länsrätten. Där får hon nu rätt och socialnämnden åläggs genom domen att ordna en plats i särskilt boende åt kvinnan.