Iraks vapenrapport ifrågasätts

Amerikanska tjänstemän hävdar att Irak utelämnat viktig information i sin rapport om massförstörelsevapen, som överlämnats till FN:s vapeninspektörer, skrev tidningen New York Times på fredagen.
Stora delar av Iraks 12 000 sidor långa vapenrapport väntas bli offentlig i början av nästa vecka, när vapeninspektörernas chef Hans Blix överlämnar dokumentet i censurerad form till de medlemmar av säkerhetsrådet som hittills har hållits utanför. Samtidigt skriver New York Times på fredagen att amerikanska tjänstemän redan har kommit fram till att mycket av vikt har utelämnats i rapporten. Frågor kring kärnvapen obesvarade Amerikanska underrättelseorgan ska bland annat ha kommit fram till att Irak inte har redovisat kemiska och biologiska stridsmedel som saknades när FN:s förra inspektionsgrupp lämnade landet för fyra år sedan. Enligt New York Times anser amerikanerna i sin första bedömning av dokumentet att också upplysningarna om kärnvapenprogrammet lämnar många frågor obesvarade. Det mesta tyder redan nu på att USA inte kommer att betrakta Iraks redovisning av vapenprogrammen som fullständig, men därmed inte sagt att rapporten i sig kommer att tas som intäkt för ett militärt angrepp. Vapeninspektörerna kommer sannolikt att få fortsätta sitt arbete tills vidare i takt med att USA bygger vidare på sina styrkor vid Persiska viken och avslöjar sina eventuella bevis för att Irak ljuger när tiden är mogen. USA lade beslag på en kopia USA lade kuppartat vantarna på den enda kopian av rapporten när den anlände till FN-högkvarteret i New York förra helgen och gjorde därefter ytterligare kopior som delades ut till de andra fyra permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet. De övriga tio väntas få dokumentet i censurerad form i början av nästa vecka. På rekommendation från de fem kärnvapenmakterna i rådet kommer vapeninspektörerna att tvätta bort känsligt material ur rapporten innan den når en vidare krets. Under tiden växer inspektionsgruppen på plats i Irak, där närmare hundra inspektörer nu reser kors och tvärs över landet och i första hand besöker anläggningar där Irak framställde massförstörelsevapen i det förflutna. Hans Blix och hans inspektörer offentliggör sina slutsatser först den 25 januari om inget dramatiskt sanningens ögonblick har uppstått dessförinnan.
Titti Nylander