Irma Rosenberg ny vice riksbankschef

Riksbanksfullmäktige utsåg på fredagen Irma Rosenberg till ny vice riksbankschef och ledamot i Riksbankens direktion. Irma Rosenberg är i dag chefsekonom på det statliga bolåneinstitutet SBAB.
Hon har valts för en period på sex år och tillträder vid årsskiftet. Irma Rosenberg efterträder Lars Heikensten som samtidigt blir ny riksbankschef. Irma Rosenberg är 57 år och doktor i nationalekonomi. Hon har tidigare varit chefsekonom för Posten och Postgirot Bank. Dessförinnan var hon forskningschef och prognoschef vid Konjunkturinstitutet. Irma Rosenberg har också varit chef för den ekonomiska analysgruppen i Riksbanken.