Visby gamla flygstation kan bli k-märkt

Länsstyrelsen har bett länsmuseet på Gotland att undersöka möjligheterna att byggnadsminneförklara Visbys gamla flygstation, där Gotlands flyghistoriska museum nu finns.
Gotlands flyghistoriska förening har kommit med ett bud på lokalerna för att köpa dem av Luftfartsverket, som dock inte tagit ställning till budet. Ungefär ett halvår kan det ta innan en eventuell byggnadsminnesförklaring av lokalerna sker. Men blir flygstationen och hangaren k-märkta, innebär det att de inte får rivas. Jörgen Renström som är byggnadsantikvarie vid länsmuseet tror att en k-märkning skulle kunna vara till fördel för Gotlands flyghistoriska förening, som driver flygmuseet där.