Norrbottens vargstam fördubblad

Det finns nu två vargar i Norrbotten. DNA-analyser av vargspillning har precis blivit klara och de bekräftar att ännu en varg uppehåller sig trakten av Pajala i östra Norrbotten.
Karina Lövgren jobbar med vargfrågor på Länsstyrelsen i Norrbotten. – DNA-analysen säger att det här är en vargtik med skandinaviskt ursprung. Betyder det att den har vandrat upp från mellansverige? – Ja, det tyder på att den har släktskap med de mellansvenska vargarna. Så den måste ha vandrat upp från Mellansverige. Varghanne sedan tidigare I ungefär ett år har det funnits en varghanne längre västerut närmare fjällkedjan. Den har vandrat in österifrån och den har väckt en omfattande debatt. Flera samebyar har begärt att få skjuta vargen eftersom den dödar renar och ställer till med andra problem för renskötseln, men Naturvårdsverket har sagt nej. Nu finns det alltså ytterligare en varg i området. Även om avståndet är ganska stort kan det mycket väl hända att de stöter på varandra när brunsten börjar. Ingen föryngring i renbetesland Riksdagen har beslutat att det inte ska få ske några vargföryngringar i renskötselns året-runt-områden. Ett vargpar i Norrbotten kommer att leda till hård debatt, tror Anders Bjärvall som jobbar med rovdjursfrågor på Naturvårdsverket. – Skulle det bli en parbildning här och en misstanke om föryngring, kanske bekräftad föryngring, då skulle det leda till väldigt mycket diskussion. Länsstyrelsen har sedan oktober bekräftat drygt 30 vargrivna renar i det område där varghannen uppehåller sig. Han är försedd med radiosändare för att man ska kunna följa hans rörelser och hålla de berörda samebyarna informerade. Enligt Anders Bjärvall ska den nya varghonan sannolikt också fångas in och förses med radiosändare.
Ola Henriksson