Hårda tider väntar äldreomsorg

Det väntas bli tuffa ekonomiska tider inom äldre- och handikappomsorgen i Eskilstuna de kommande två åren. Besparingar väntar.
På grund av den ansträngda ekonomin är behovet stort av strukturella åtgärder nästa år, skriver förvaltningen till politikerna i Vuxennämnden. Därför föreslås att förvaltningen utreder hur verksamheten kan anpassas till den tuffare ekonomiska situationen.