Fortsatt hårda ord om s-valen i Stockholm

Bråket kring socialdemokraterna i Stockholm fortsätter. Nu kommer kritik mot den interna rapporten om eventuella oegentligheter i samband med valet av borgarråd i Stockholm.
Det var meningen att granskningsrapporten från förra veckan skulle sätta punkt för det interna bråket inom socialdemokraterna. Diskussionen fortsätter Men diskussionen och de hårda orden kring socialdemokraternas val av de borgarråd, som skulle styra Stockholm fortsätter. För första gången skedde den omröstningen med ombud från arbetarkommunen och bråket handlar nu bland annat om när och på vilket sätt dessa ombud valdes. Enligt Svenska Dagbladet hade bara en knapp tredjedel valts i tid. Flera valdes samma dag som själva omröstningen. Friande rapport I förra veckan kom en rapport om att inga oegentligheter hade förekommit i samband med valet, men två medlemmar i granskningsgruppen ifrågasätter nu trovärdigheten och ordförandens version. Det misstänkta valfusket anmäldes av det socialdemokratiska kvinnodistriktet i Stockholm och ordföranden Maria Östberg Svanelind upprörs av de nya uppgifterna. – Jag tycker det tyder på att det finns en djup förtroendeklyfta när inte granskningsutskottet självt tolkar sin egen rapport på samma sätt, säger hon. Är du förvånad över att det kommer att sådant här brev? – Ja, det är jag. Vår avsikt när vi vände oss till granskningsutskottet var att utskottet som en fristående part skulle kunna gå in och titta på detta, och utifrån stadgarna kunna se vad som hade skett. Om det hade gått rätt eller fel till, redovisa omfattningen och därefter komma med förslag på hur man skulle gå vidare, säger Maria Östberg Svanelind. Erkänner brister i valet Gunnar Björkman var ordförande i gruppen, som skrev granskningsrapporten. Han erkänner vissa brister i valet, men är tveksam till att ogiltigförklara det. – Det har jag inte någon synpunkt på. Vi har fastslagit att det finns felaktigheter som har begåtts när det gäller de representanter som har funnits på repskapet den 9 oktober, säger han. – Det har vi kritiserat och också mycket hårt kritiserat de rutiner som både arbetarkommunens expedition och de olika föreningarna har när man ska rapportera in valen av ombud. Där får alla ta på sig ett ansvar. Det ska man nu se över så att man får ett ordentligt system för detta, säger Gunnar Björkman.
Edvard Unsgaard och Nina Odermalm Schei