Kanylspets kvar i tand efter två månader

En 17 årig flicka i Eskilstuna har till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd anmält att hon blivit felbehandlad av en tandläkare. En kanlylspets sitter kvar i hennes tand efter ett tandläkarbesök i oktober.
Det inträffade i samband med att hennes tand skulle rotfyllas. Då gick spetsen på en kanyl av. Spetsen på en kanyl fastnade i en av rotkanalerna. Trots flera besök har inte tandvården lyckats få ut kanyspetsen. Om tandvården inte lyckas vid nästa besök ska hon besöka sjukvården, säger hon till Sveriges Radio Sörmland. Ansvariga inom Folktandvården ville på fredagen inte kommentera fallet.