Stort intresse att köpa skog

Det finns ett stort intresse från privatpersoner att köpa skogsmark i Norrland, det enligt sveaskog som nu säljer ut all sin skog i Sollefteå, Haparanda och Östersund.

I höst drar företaget igång en informationskampanj för att locka nya köpare.

Syftet är enligt företaget att stärka enskilt jord- och skogsbruk och att därigenom ge människor större möjligheter att bo och få en inkomst i glesbygden.