Många besök på beroendemottagning

Beroendemottagningen Maria ungdom i centrala Stockholm får allt fler besök av drogpåverkade ungdomar.
Vid årsskiftet kommer drygt 20 procent fler ungdomar att ha besökt mottagningen än under år 2000. Det säger enhetschefen Göran Hägglund till Radio Stockholm. Drygt hälften av dem som kommer till mottagningen är påverkade av narkotika, resten är berusade av alkohol. De flesta ungdomar kommer tillsammans med sina föräldrar.