Mer dialys

Dialysverksamheten vid Sunderby sjukhus ska utökas.
Det beslutade landstingsfullmäktige igår. Anledningen är att kapaciteten är fullt utnyttjad och det finns behov av att förstärka verksamheten. En utredning ska också göras om att starta dialysverksamhet vid Piteå älvdals sjukhus.