Ny vice riksbankschef utsedd

Riksbanksfullmäktige har utsett doktorn i nationalekonomi Irma Rosenberg till ny vice riksbankschef. Hon efterträder Lars Heikensten som blir ny riksbankschef.
Irma Rosenberg har under större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat med bedömningar av konjunktur och penningpolitik. Hon har dessutom bred erfarenhet av de finansiella marknaderna. Irma Rosenberg är i dag chefsekonom på SBAB. Irma Rosenberg är 57 år och doktor i nationalekonomi. Hon har tidigare varit chefsekonom för Posten och Postgirot Bank. Dessförinnan var hon forskningschef och prognoschef vid Konjunkturinstitutet. Irma Rosenberg har också varit chef för den ekonomiska analysgruppen i Riksbanken.