Fler söker till folkhögskola

Samtidigt som antalet elever som söker sig till Folkhögskolor istället för till gymnasiet ökar, så minskar antalet platser på folkhögkolornas allmäna linjer på grund av att Kunskapslyftet dras in.
Sammanlagt ska anslagen till dom allmäna linjerna på landets folkhögskolor minska med 30 procent samband med att Kunskapslyftet dras ner. För Mullsjö Folkhögskola betyder det här att 20 elevplatser kan komma att försvinna. Hälften av alla elever går där idag på allmäna linjen. På grund av de minskade anslagen har Mullsjö Folkhögskola redan fått skära ner på tre lärartjänster Det är Folkbildningsrådet som fördelar bidrag till folkhögskolorna. Signild Håkansson, sakkunnig, säger att en allmän trend också är att folkhögkolorna väljer att satsa en allt större del av sina bidrag på specialutbildningar för personer som redan har gymnasiekompetens - på bekostnad av de allmäna linjerna.