Elever utan skolskjuts?

Över 200 skolelever i Uddevalla kommun riskerar att bli utan skolskjuts redan från och med vårterminen. Det är ett tjänstemannaförslag till barn- och utbildningsnämnden som säger det. Anledningen är att Uddevalla kommun ska anpassa sig till ett beslut i Kammarrätten. De elever det gäller är sådana som har valt att gå i skolan i ett annat skolområde än det egna - både kommunala skolor och friskolor.